ie6fix

Nekilnojamasis turtas

NT skelbimų paslauga

Užsisakius NT skelbimų dėjimo paslaugą, skelbimai bus reklamuojami portaluose Aruodas.lt, Skelbiu.lt ir NTzemelapis.lt.

Paslaugos privalumai:

  • Skelbimai suvedami portale Aruodas.lt ir automatiškai perkeliami į portalus Skelbiu.lt ir NTzemelapis.lt
  • Kiekvieną mėnesį dovanojama  kreditų, kuriuos galima panaudoti papildomai reklamuojant savo skelbimus. 
  • Vienas prisijungimas gali nurodyti vieną el. pašto adresą ir du skirtingus telefono numerius tam skirtoje kontaktų skiltyje.

Kainynas, galiojantis nuo 2016 m. liepos 1 d.

Brokerių skaičius 
Kaina* Aktyvių skelbimų limitas
Naujų skelbimų limitas
Dovanojami kreditai**
1
69 € 25 25 30 €
2
138 € 50 50 iki 60 €
3
207 € 75 75 iki 90 € 
4
276 € 100 100 iki 120 €
N
N x 69 € N x 25 N x 25 iki N x 30 €

* Kaina nurodyta mėnesiui be PVM
** Kreditų dovanojama po 10 portaluose Aruodas.lt, Skelbiu.lt, NTzemelapis.lt. Kreditai dovanojami pagal aktyvių brokerių prisijungimų skaičių ir nepriklauso nuo skelbimų limito.

1 papildomas skelbimas – 2,99 € (kaina nurodyta be PVM). Nurodyta kaina yra fiksuota iki kalendorinio mėnesio pabaigos ir nepriklauso nuo dienos, kada užsakytas papildomas skelbimas.  
 
Papildomos vertės paslauga – automatinis skelbimų perkėlimas. Automatinio skelbimų importo paslauga vykdoma užsakius nuo 10 brokerių paketą ir kainuoja 300 € mėnesiui (kaina nurodyta be PVM).  

Kreditų dovanojimo tvarka. Kreditai dovanojami pirmą mėnesio darbo dieną. Kreditų suma dovanojama pagal aktyvių brokerių prisijungimų skaičių ir nepriklauso nuo skelbimų limito. Brokerių kontaktuose el. pašto adresas gali sutapti, o telefono numeris sutapti negali.

Kreditai nėra perkeliami iš vieno portalo į kitą, iš vieno brokerio kitam ar iš vienos agentūros kitai agentūrai. Kreditai, kurie dovanoti einamaisiais metais, perkeliami tik brokerio paskyros trynimo atveju ir gali būti paskirstyti tik tos pačios agentūros likusioms aktyvioms brokerių paskyroms. 
 

Paslauga „Objektai užsienyje"


Objektų skaičius 
Kaina ** Vieta
Objektai užsienyje
1 vnt. 10 € Kintama
** Kaina nurodyta mėnesiui be PVM


 

Reklamos įdėjimas Aruodas.lt kataloge „NT specialistai" pagal pasirinktą veiklos rūšį:

  • Jums skirtoje rubrikoje greta įmonės logotipo bus įdėtas teikiamų paslaugų aprašymas (iki 350 ženklų), nuoroda į interneto svetainę bei kontaktiniai duomenys. Kaina –  59 € + PVM mėnesiui rubrikoje "NT agentūros",  89 € + PVM mėnesiui rubrikoje "Turto vertinimas"